Średniowieczni kmiecie, mieszczanie i rycerze

Życie i obyczaje średniowieczne znacznie odbiegały od współczesnych standardów. Niezwykle istotną rolę w ówczesnych społecznościach europejskich odgrywał stan rycerski. Czy wiesz kim byli rycerze? Jakie były rycerskie cnoty i powinności?