Ssaki

Wykład z udziałem kilku gatunków zwierząt żywych. Tchórz, mysz, szczur, chomicznik malutki, koszatniczka, mastomys, wiewiórka Hudsona, jeż pigmejski. Prezentacje poszczególnych gatunków z możliwością kontaktu osobistego z niektórymi zwierzątkami. Zakres tematyczny dotyczy przede wszystkim warunków bytowania w środowisku naturalnym, a także w warunkach stworzonych przez człowieka; zagrożeń dla ssaków płynących z tytułu ludzkiej działalności itp.