Supergluty

Każdy wie, jak łatwo przelewa i rozchlapuje się wodę niezależnie od tego, czy robi się to spokojnie, czy gwałtownie. Jednak nie wszystkie ciecze zachowują się w taki sam sposób. Istnieje cała grupa wyjątkowych substancji, nazywanych cieczami nieniutonowskimi, których zachowanie pod wpływem naszego traktowania zmienia się od charakterystycznego dla cieczy do typowego dla ciał stałych. W trakcie warsztatów przygotujemy takie ciecze i zbadamy ich właściwości.