Ty nosisz sari, a ja puchową kurtkę. Opowieść o różnych kulturach

Podczas zagranicznych podróży mamy okazję zobaczyć, jak bardzo potrafi się różnić życie innych ludzi od naszego. Ludzie jedzą inne potrawy, mówią innymi językami i inaczej się ubierają. Miasta i budynki także wyglądają zupełnie inaczej. Inny potrafi być nawet rytm dnia i codzienne obowiązki. Wykład ma na celu uświadomienie Studentom ogromnej różnorodności kultur na świecie, a także uwrażliwienie młodych Studentów na konieczność szacunku względem „Innego” (w znaczeniu antropologicznym). Jako materiały ilustracyjne posłużą liczne fotografie i nagrania.