W kalejdoskopie zawodów - jak dobrze wybrać profil szkoły? - ścieżka edukacyjno - zawodowa na różnych etapach kształcenia okiem doradcy zawodowego

Rok szkolny 2015 / 2016 to kolejny rok, w  którym podkreśla się świadome kształtowanie swojej drogi zawodowej przy pomocy doradcy zawodowego. Edukacja i świadomy wybór ścieżki w poszczególnych etapach kształcenia oraz przyszłego zawodu jest niezwykle istotna. Dlatego ważne jest, aby od jak najmłodszych lat młodzi ludzie byli świadomi swoich zdolności i predyspozycji do wykonywania poszczególnych zajęć. Taką pomocą służy doradca zawodowy, który poprzez zabawy i gry edukacyjne z dziećmi i młodzieżą  wskazuje im drogę edukacyjno – zawodową.