W świecie rebusów i zagadek matematycznych

Podczas zajęć przedstawione zostaną uczestnikom rebusy i zagadki matematyczne z zakresu arytmetyki i geometrii. Następnie wylosują hasła matematyczne i za zadanie będą mieli narysowanie rebusu dotyc zące go tego hasła. Po przygotowaniach uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły i nawzajem zadawać sobie będą proste zadania