W świecie rebusów i zagadek matematycznych

Podczas zajęć przedstawione zostaną uczestnikom rebusy i zagadki matematyczne z zakresu arytmetyki i geometrii. Następnie wylosują hasła matematyczne i za zadanie będą mieli narysowanie rebusu dotyczące go tego hasła. Po przygotowaniach uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły i nawzajem zada wać sobie będą proste zadania