Wolna wola i jej kształtowanie w procesie wychowania

Możliwość podejmowania wolicjonalnych decyzji rodzicielskich jest kluczowa w procesie świadomego wychowania i kształtowania osobowości młodego człowieka. Wykład przybliży biologiczne podłoże istnienia wolnej woli człowieka, oraz związane z nim ograniczenia, jako kanwę do refleksji nad różnymi poglądami dotyczącymi wychowania, obecnymi w szeroko pojętych mediach