Współczesny dorosły w obliczu wyzwania: multizadaniowy rodzic, partner, pracownik

Zapraszamy na spotkanie z psychologiem i wymianę refleksji na temat codziennego życia w „dorosłych” rolach