Wyrażanie własnego zdania II.

Seminarium poświęcone będzie dalszemu kształtowaniu umiejętności konstruktywnego wyrażania swojego zdania i formułowanie informacji zwrotnej. Każdy uczestnik seminarium, wyrażając swoją opinię, zastanowi się, jak zostanie to odebrane przez osoby uczestniczące w rozmowie. Co sprzyja b udowaniu dobrych relacji i tworzy dobrą atmosferę w grupie podczas wykonywania różnych zajęć?