Zaczarowany ogród – w tańcu i muzyce

Seminarium kierujemy do dzieci i młodzieży o bogatej wyobraźni, pragnących przybliżenia stylu tańca jazzowego oraz modern w formie kreatywnych etiud tanecznych i ruchowych. Wybrane zagadnienia zrealizujemy jako innowacyjną formę autoprezentacji i autokreacji, wiążącą najistotniejsze elementy obu technik tanecznych.