Zasady zachowania

Zapraszamy do poznania fizycznego „savoir - vivre”!  Każdego dnia ubierając się, idąc lub jadąc do szkoły, jedząc posiłek, spędzając czas z kolegami stosujemy się do pewnych obowiązujących zasad, form towarzyskich czy reguł grzecznościowych. Kierowcy i piesi muszą stosować się do zasad ruchu drogowego, pracujący przestrzegać regulaminu pracy a na straży porządku stoi kodeks prawny. Żyjemy w świecie, którym rządzą ustalone reguły! Te zasady porządkują nasze życie i chronią nas przed chaosem.

W przyrodzie również obowiązuje określony porządek, panują określone prawa i zasady. Podczas wykładu chcielibyśmy przedstawić Wam kilka najważniejszych zasad obowiązujących w fizyce. Wykonując proste eksperymenty sprawdzimy czy na pewno są one spełniane.