Grupa twórcza Astronomia

Drodzy Studenci,

Młodzi Naukowcy, Eksperci,

w nowym roku akademickim 2021/2022 mamy przyjemność zaprosić Was na zajęcia grupy twórczej Astronomia, których rozpoczęcie planujemy już w listopadzie. Cieszymy się, że w bieżącym roku akademickim zajęcia odbywać się będą stacjonarnie, w salach dydaktycznych Uniwersytetu.*

Zajęcia grupy twórczej Astronomia prowadzić będzie mgr Damian Jabłeka – wicedyrektor Planetarium Śląskiego.

Program zajęć.

1. Niebo w praktyce, obrotowa mapa nieba, podstawowy podział nieba,
przygotowanie obserwacji z użyciem mapy i aplikacji. Jasność gwiazd –
wielkość gwiazdowa. Praktyczne użycie instrumentów astronomicznych.
Gwiazdozbiory nieba jesiennego. Kalendarz obserwacyjny na najbliższe dwa
tygodnie.

2. Ziemia w Układzie Słonecznym ruch obrotowy i obiegowy – zodiak. 
Składniki układu planetarnego. Zjawiska obserwacyjne związane z ciałami
Układu Słonecznego.

3. Gwiazdozbiory nieba zimowego.
Co warto obserwować w przerwie świątecznej - kalendarz astronomiczny na
grudzień i styczeń.

4. Życie gwiazd od ciemnego obłoku przez wielką jasność do czarnej dziury.
Gwiazdozbiory późnej zimy, kalendarz astronomiczny na najbliższe dwa
tygodnie.

5. Planety pozasłoneczne – ponad 4000 innych światów.
Gwiazdozbiory wczesnej wiosny. Wiosna na niebie kalendarz astronomiczny
na wiosnę. Tematyka na II semestr.

*Prowadzący zastrzega sobie prawo do zmiany bądź modyfikacji tematów
celem dostosowania ich do potrzeb grupy bądź aktualnych wydarzeń.

Gorąco zachęcamy Was do rozpoczęcia lub kontynuowania astronomicznej przygody!

Informacje organizacyjne.

Rekrutacja.

Rekrutacja na zajęcia grupy twórczej Astronomia odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres:  uniwersytet.slaski.dzieci.21@gmail.com

Rekrutacja zostanie zamknięta z chwilą wyczerpania miejsc. Ilość miejsc w grupie wynosi maksymalnie 20.

Miejsce oraz godziny spotkań.

Zajęcia odbywać się będą w podanych w terminarzu godzinach,  w sali dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego Dzieci ul. Uniwersytecka 4, Katowice.

Terminarz spotkań.

Zajęcia grupy twórczej Astronomia odbywać się będą zgodnie z poniższym terminarzem spotkań.
Semestr letni roku akademickiego 2021/2022:

  • 9 kwietnia godz. 15.00-17.15
  • 23 kwietnia godz. 15.00-17.15
  • 7 maja godz. 15.00-17.15
  • 14 maja godz. 14.00-16.15
  • 21 maja godz. 14.00-16.15.

Opłaty.

Zajęcia grupy twórczej Astronomia obejmować będą pięć spotkań po trzy godziny dydaktyczne (45 min.) w semestrze.
Za udział w grupie twórczej obowiązuje płatność za każdy semestr, która dla studentów Uniwersytetu Śląskiego Dzieci wynosi 280 zł. Dla dzieci i młodzieży niebędących studentami Uniwersytetu płatność wynosi 380 zł.

Opłatę należy uiścić:

  • w I semestrze – po potwierdzeniu przyjęcia do grupy twórczej i otrzymaniu informacji o rozpoczęciu zajęć (potwierdzenie wysłane zostanie drogą mailową).
  • w II semestrze - przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

Numer konta.

Opłatę prosimy przelać na rachunek Uniwersytetu Śląskiego Dzieci nr 64 1050 1214 1000 0023 4388 1542.

Tytuł przelewu.

Prosimy o umieszczenie w tytule przelewu dopisku zawierającego Imię i Nazwisko Studenta oraz grupę do której uczęszcza np. „Młodzi Naukowcy”, nazwę grupy twórczej Astronomia, a także dopisku I semestr lub II semestr.

Przykładowo: "Jan Kowalski, Młodzi Naukowcy, Astronomia, I semestr”.

* forma zajęć może ulec czasowej zmianie z bezpośredniej na online w przypadku konieczności spowodowanej sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.