Grupa twórcza Astronomia

Grupa twórcza Astronomia

Drodzy Studenci,

Eksperci, Młodzi Naukowcy, Odkrywcy,

w nowym roku akademickim 2022/2023 mamy przyjemność zaprosić Was na zajęcia grupy twórczej Astronomia UŚD, których rozpoczęcie planujemy już w listopadzie. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z podanym terminarzem - w określone czwartki, stacjonarnie, w salach dydaktycznych Uniwersytetu.*

Zajęcia grupy twórczej Astronomia prowadzić będzie mgr Damian Jabłeka – wicedyrektor Planetarium Śląskiego.

Gorąco zachęcamy Was do rozpoczęcia lub kontynuowania astronomicznej przygody!

Program zajęć:

 • orientacja na niebie
 • obsługa programów astronomicznych
 • przygotowanie i prowadzenie własnych obserwacji
 • używanie sprzętu obserwacyjnego
 • współrzędne astronomiczne
 • jasności gwiazd
 • pozycje planet i zjawiska z nimi związane
 • zaćmienia Słońca i Księżyca
 • skala i rozmiary układu słonecznego i wszechświata.

 *Prowadzący zastrzega sobie prawo do zmiany bądź modyfikacji tematów
celem dostosowania ich do potrzeb grupy bądź aktualnych wydarzeń.

 

Informacje organizacyjne.

Rekrutacja.

Rekrutacja na zajęcia grupy twórczej Astronomia odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres:  uniwersytet.slaski.dzieci.21@gmail.com

Rekrutacja zostanie zamknięta z chwilą wyczerpania miejsc. Ilość miejsc w grupie wynosi maksymalnie 20.

 

Miejsce oraz godziny spotkań.

Zajęcia odbywać się będą w wybrane czwartki, w godzinach 17.00 -18.30,  w sali dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego Dzieci ul. Uniwersytecka 4, Katowice.

Terminarz spotkań.

Zajęcia grupy twórczej Astronomia odbywać się będą zgodnie z poniższym terminarzem:

 • 17.11
 • 24.11
 • 1.12
 • 15.12
 • 16.02
 • 23.02.

Opłaty.

Zajęcia grupy twórczej Astronomia obejmować będą sześć spotkań, po dwie godziny dydaktyczne (45 min.) w semestrze.
Za udział w grupie twórczej obowiązuje płatność za każdy semestr, która dla studentów Uniwersytetu Śląskiego Dzieci wynosi 290 zł. Dla dzieci i młodzieży niebędących studentami Uniwersytetu płatność wynosi 390 zł.

Opłatę należy uiścić:

 • w I semestrze – po potwierdzeniu przyjęcia do grupy twórczej i otrzymaniu informacji o rozpoczęciu zajęć (potwierdzenie wysłane zostanie drogą mailową).
 • w II semestrze - przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

Numer konta.

Opłatę prosimy przelać na rachunek Uniwersytetu Śląskiego Dzieci nr 64 1050 1214 1000 0023 4388 1542.

Tytuł przelewu.

Prosimy o umieszczenie w tytule przelewu dopisku zawierającego imię i nazwisko studenta oraz grupę do której uczęszcza np. Młodzi Naukowcy, nazwę grupy twórczej Astronomia, a także dopisku I semestr lub II semestr.

Przykładowo: "Jan Kowalski, Młodzi Naukowcy, Astronomia, I semestr”.

* forma zajęć może ulec czasowej zmianie z bezpośredniej na online w przypadku konieczności spowodowanej sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.