Kocham kino! ONLINE – rekrutacja rozpoczęta!

Drodzy Studenci,
Odkrywcy, Młodzi Naukowcy, Eksperci!
już w sobotę 6 marca 2021 r., o godzinie 10.00 ruszają zajęcia grupy twórczej Kocham kino! – ONLINE.
 
Zajęcia skierowane są zarówno do nowych studentów, jak i kontynuujących zajęcia w grupie twórczej Kocham kino! Zapraszamy także osoby niebędące studentami UŚD.
Jeśli chcielibyście rozpocząć niebanalną przygodę z filmem, nasze spotkania będą do tego doskonałą okazją! Zajęcia wprowadzą Was w  tajniki kina oraz przybliżą wybrane zagadnienia filmoznawstwa. Ćwiczenia praktyczne poszerzą Wasze horyzonty, wzbogacą wiedzę i umiejętności, a także dostarczą wiele radości i satysfakcji z filmowej aktywności na planie online!
Jeśli chcielibyście kontynuować swoją aktywność w grupie twórczej i rozwijać filmowe pasje – zapraszamy do planowanych spotkań!
Zajęcia odbywać się będą zgodnie z terminarzem - w wybrane soboty, w okresie od marca do czerwca 2021 r. Obejmować będą pięć spotkań po trzy godziny dydaktyczne.
Zajęcia grupy twórczej Kocham kino! prowadzić będzie Michał Kołdras – operator kamery 
i montażysta, realizator licznych edycji warsztatów filmowych na terenie całej Polski.
Zapraszamy do aktywności ONLINE!
Chęć uczestnictwa w zajęciach możecie zgłaszać drogą elektroniczną do 4 marca 2021 r. na adres: uniwersytet.slaski.dzieci.21@gmail.com
W zgłoszeniu należy podać:
Informację, czy zgłaszający się jest/nie jest studentem UŚD
Imię i nazwisko studenta/osoby niebędącej studentem
Grupę studentów UŚD/wiek
Kontakt: e-mail oraz numer telefonu
 
Rekrutacja.
 
Uczestnikami grupy twórczej Kocham kino! mogą zostać studenci UŚD Odkrywcy, Młodzi Naukowcy i Eksperci oraz osoby niebędące studentami,  w wieku od 8 - 15 lat.
Rekrutacja odbywa się poprzez zgłoszenie mailowe na adres:   uniwersytet.slaski.dzieci.21@gmail.com
Zgłoszenia przyjmujemy do 4 marca br. lub do wyczerpania miejsc. O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Terminarz spotkań.
 
Semestr letni roku akademickiego 2020/2021 – ONLINE!
Marzec:
6.03
20.03 
Kwiecień:
24.04
Maj:
22.05
Czerwiec:
19.06.
 
Godziny zajęć: 10.00-12.15.
 
Opłaty.
Za udział w grupie twórczej obowiązuje płatność za każdy semestr, która dla studentów UŚD wynosi 180 zł, natomiast dla dzieci i młodzieży niebędących studentami wynosi 280 zł.
Opłatę należy uiścić:
po otrzymaniu informacji potwierdzającej przyjęcie do grupy twórczej oraz o rozpoczęciu zajęć dydaktycznych.
Numer konta.
Opłatę prosimy przelać na rachunek Uniwersytetu Śląskiego Dzieci nr 64 1050 1214 1000 0023 4388 1542.
Tytuł przelewu.
Prosimy o umieszczenie w tytule przelewu dopisku zawierającego Imię i Nazwisko Studenta, grupę do której uczęszcza (jeśli dziecko jest studentem UŚD), dopisku Kocham kino! oraz II semestr.
Przykładowo: "Jan Kowalski, Młodzi Naukowcy, Kocham kino!, II semestr”.
 W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia Uniwersytetu Śląskiego Dzieci odbywają się ONLINE.