Nowoczesne metody obrazowanie i leczenia chorób serca.

Obrazowanie pracy serca to już dawno nie tylko elektrokardiografia. Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny serca oraz ultrasonografia nawet wewnątrzsercowa - wciąż zaskakują nowymi możliwościami odkrywania szczegółów budowy i funkcji serca. Dokładne poznanie jednego z najbardziej pracowitych mięśni naszego organizmu pozwala coraz lepiej leczyć - wszczepić rozrusznik wielkości paliczka, zmusić serce do bardziej efektywnego skurczu za pomocą wszczepionych elektrod, wszczepić urządzenie, które jeszcze w domu pacjenta przerwie arytmię zagrażającą życiu. Jeśli te metody zawiodą - jest "serce w plecaku" - drugie serce, które pacjent ma zawsze przy sobie w torbie. Będzie ciekawie… zapraszamy!