O pośle i poselstwie. Dyplomacja czasów nowożytnych

Na przełomie epoki średniowiecznej i nowożytnej zaszła rewolucyjna zmiana w sposobie uprawiania dyplomacji. Oprócz poselstw doraźnych pojawiły się stałe przedstawicielstwa dyplomatyczne. W efekcie czasy nowożytne charakteryzują się intensywna aktywnością dyplomatyczną. Uczestnicy wykładu dowiedzą się jak wyglądała  praktyczna organizacja poselstw doraźnych i stałych oraz poznają zasady, o które opierała się ówczesna sztuka dyplomacji.