prof. zw. dr hab. Bogdan Dembiński

  
     Prof. zw. dr hab. Bogdan Dembiński kieruje Zakładem Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, Uniwersytetu Śląskiego. Zasadniczy przedmiot jego zainteresowań stanowi filozofia starożytna, szczególnie filozofia Platońska i związane z nią nurty. Zajmuje się również współczesną filozofią nauk przyrodniczych, koncentrując uwagę na filozofii matematyki. Bierze udział w światowych kongresach Filozofii i seminariach Centrum Kopernika (Penrose 2010, Ellis 2012).