Ssaki

Wykład z udziałem kilku gatunków zwierząt żywych. Tchórz, mysz, szczur, chomicznik malutki, koszatniczka, mastomys, wiewiórka Hudsona, jeż pigmejski. Prezentacje poszczególnych gatunków z możliwością kontaktu osobistego z niektórymi zwierzątkami. Zakres tematyczny dotyczy przede wszystkim warunków bytowania w środowisku naturalnym, a także w warunkach stworzonych przez człowieka; zagrożeń dla ssaków płynących z tytułu ludzkiej działalności itp.

Zagadnienia:

  • hodowle domowe najpopularniejszych gatunków, opieka i żywienie;
  • występowanie na świecie i w Polsce, terytorializm;
  • budowa – porównanie budowy kośćca u gryzoni, drapieżników i przeżuwaczy,
  • dojrzałość płciowa, dymorfizm, rozmnażanie, macierzyństwo;
  • zachowanie w różnych sytuacjach, komunikacja;
  • przystosowanie do środowiska – elastyczne gatunki;
  • ochrona gatunkowa i gatunki na krawędzi wymarcia, ochrona czynna i bierna;
  • zagrożenia w środowisku z tytułu ludzkiej działalności;
  • relacje osobnicze w obrębie gatunku oraz relacje międzygatunkowe.