Indeks

 

Wszyscy studenci proszeni są o wklejenie swojego zdjęcia i podpisanie indeksu przed następnymi zajęciami.