Kocham kino! ONLINE – rekrutacja rozpoczęta!

 

Drodzy Studenci,

Odkrywcy, Młodzi Naukowcy, Eksperci!

już w sobotę 6 marca 2021 r., o godzinie 10.00 ruszają zajęcia grupy twórczej Kocham kino! – ONLINE.

Zajęcia skierowane są zarówno do nowych studentów, jak i kontynuujących zajęcia w grupie twórczej Kocham kino! Zapraszamy także osoby niebędące studentami UŚD.

Jeśli chcielibyście rozpocząć niebanalną przygodę z filmem, nasze spotkania będą do tego doskonałą okazją! Zajęcia wprowadzą Was w  tajniki kina oraz przybliżą wybrane zagadnienia filmoznawstwa. Ćwiczenia praktyczne poszerzą Wasze horyzonty, wzbogacą wiedzę
i umiejętności, a także dostarczą wiele radości i satysfakcji z filmowej aktywności na planie online!

Jeśli chcielibyście kontynuować swoją aktywność w grupie twórczej i rozwijać filmowe pasje – zapraszamy do planowanych spotkań!

Zajęcia odbywać się będą zgodnie z terminarzem - w wybrane soboty, w okresie od marca do czerwca 2021 r. Obejmować będą pięć spotkań po trzy godziny dydaktyczne.

Zajęcia grupy twórczej Kocham kino! prowadzić będzie Michał Kołdras – operator kamery
i montażysta, realizator licznych edycji warsztatów filmowych na terenie całej Polski.

Zapraszamy do aktywności ONLINE!

Chęć uczestnictwa w zajęciach możecie zgłaszać drogą elektroniczną do 4 marca 2021 r. na adres: uniwersytet.slaski.dzieci.21@gmail.com

W zgłoszeniu należy podać:

  • Informację, czy zgłaszający się jest/nie jest studentem UŚD
  • Imię i nazwisko studenta/osoby niebędącej studentem
  • Grupę studentów UŚD/wiek
  • Kontakt: e-mail oraz numer telefonu

Rekrutacja.

Uczestnikami grupy twórczej Kocham kino! mogą zostać studenci UŚD Odkrywcy, Młodzi Naukowcy i Eksperci oraz osoby niebędące studentami,  w wieku od 8 - 15 lat.
Rekrutacja odbywa się poprzez zgłoszenie mailowe na adres:   uniwersytet.slaski.dzieci.21@gmail.com

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 marca br. lub do wyczerpania miejsc. O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminarz spotkań.

Semestr letni roku akademickiego 2020/2021 – ONLINE!

Marzec: 6.03, 20.03

Kwiecień: 24.04, 

Maj: 22.05

Czerwiec: 19.06.

Godziny zajęć: 10.00-12.15.

Opłaty.

Za udział w grupie twórczej obowiązuje płatność za każdy semestr, która dla studentów UŚD wynosi 180 zł, natomiast dla dzieci i młodzieży niebędących studentami wynosi 280 zł.

Opłatę należy uiścić:

po otrzymaniu informacji potwierdzającej przyjęcie do grupy twórczej oraz o rozpoczęciu zajęć dydaktycznych.

Numer konta.

Opłatę prosimy przelać na rachunek Uniwersytetu Śląskiego Dzieci nr 64 1050 1214 1000 0023 4388 1542.

Tytuł przelewu.

Prosimy o umieszczenie w tytule przelewu dopisku zawierającego Imię i Nazwisko Studenta, grupę do której uczęszcza (jeśli dziecko jest studentem UŚD), dopisku Kocham kino! oraz II semestr.

Przykładowo: "Jan Kowalski, Młodzi Naukowcy, Kocham kino!, II semestr”.

 W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia Uniwersytetu Śląskiego Dzieci odbywają się ONLINE.