Nowe zajęcia - Katowice Miasto Ogrodów

 

Uwaga Studenci i Rodzice!

Uniwersytet Śląski Dzieci nawiązał stałą współpracę kulturalno - oświatową z Katowicami Miastem Ogrodów – Instytucją Kultury im. Krystyny Bochenek.

Celem podjętych wspólnych działań Uniwersytetu Śląskiego Dzieci oraz Katowic Miasta Ogrodów jest stworzenie możliwości udziału w zajęciach artystycznych Studentom UŚD oraz wszystkim zainteresowanym dzieciom i młodzieży Miasta Katowic.

Zajęcia grup twórczych Uniwersytetu Śląskiego Dzieci MATT Flooreski oraz LED odbywają się z wielkim powodzeniem już od kilku lat w soboty, w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12. Liczne sukcesy naszych Studentów oraz ogromne zainteresowanie Państwa, zainspirowały nas, aby rozwinąć i wzbogacić oferowane działania edukacyjne.

 

Ogłaszamy nowy nabór na zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży w wieku 5 – 15  lat
oraz zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży w wieku 10 – 15 lat.


Zajęcia odbywać się będą stale, w salach dydaktycznych Katowic Miasta Ogrodów, Plac Sejmu Śląskiego 2, 40 – 032 Katowice.

Zajęcia te stanowią nową ofertę i będą się odbywały niezależnie od już trwających przy Uniwersytecie Śląskim zajęć sobotnich. Uczestnikiem zajęć mogą zostać Studenci UŚD oraz dzieci i młodzież nie będące studentami.

 

W programie znajdą Państwo:

  • Taniec nowoczesny z elementami baletu (LED). Zajęcia skierowane do dzieci
    i młodzieży w wieku 5 – 15 lat.
  • Zajęcia teatralne (MATT Flooreski) Zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży
    w wieku 10 – 15 lat. Nowość!!! Spektakle teatralne realizowane będą w języku polskim i/lub angielskim.
  • Warsztaty wokalne – realizacja piosenek w ramach przygotowywanych spektakli teatralnych oraz projektów edukacyjnych. Zajęcia skierowane do wybranych grup studentów i solistów MATT Flooreski oraz LED UŚD. Nowość!!! Realizacja repertuaru w języku polskim i/lub angielskim.

Informacje na temat programów edukacyjnych, terminarzy spotkań, płatności oraz innych formalności znajdą Państwo na stronie UŚD: www.dzieci.us.edu.pl  w zakładce MATT.

W bieżącym roku szkolnym rozpoczęcie zajęć grup twórczych UŚD MATT Flooreski oraz LED ( Katowice Miasto Ogrodów) planowane jest w lutym 2017, a zakończenie w czerwcu 2017 r.

Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie drogą e–mail na adres: lidiabien@gazeta.pl

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko dziecka, wiek, wybraną formę zajęć (zajęcia taneczne LED lub zajęcia teatralne MATT Flooreski).

Maksymalna ilość uczestników zajęć w poszczególnych grupach wynosić będzie 14 osób.

Zgłoszenia przyjmujemy do chwili wyczerpania miejsc. O zakwalifikowaniu dziecka do grupy twórczej oraz rozpoczęciu zajęć zostaną Państwo poinformowani drogą e–mail.

 

Terminarze spotkań MATT Flooreski oraz LED UŚD

Stałe dni oraz godziny zajęć dla poszczególnych grup twórczych.

Wtorek

Taniec nowoczesny z elementami baletu (LED):

Godz. 17.30 – 18.15 grupa dzieci, które ukończyły 5 lat

Godz. 18.20 – 19.05 grupa dzieci, które ukończyły 6 lat

Piątek

Taniec nowoczesny z elementami baletu (LED):

Godz. 17.00 – 17.45 grupa dzieci, które ukończyły 7 do 9 lat

Godz. 18.40 – 19. 25 grupa dzieci w wieku 10 – 15 lat

Piątek

Zajęcia teatralne (MATT Flooreski):

Godz. 17.50 – 18.35 grupa dzieci i młodzieży w wieku 10 – 15 lat.


Luty – czerwiec 2017

Terminy spotkań LED MATT Flooreski
Luty 7, 14, 21, 28 3, 10, 17, 24
Marzec 7, 14, 21, 28 3, 10,17, 24, 31
Kwiecień 4, 11, 18, 25 7, 14, 21, 28
Maj 9, 16, 23, 30 12, 19, 26
Czerwiec 6, 13, 20, 27 2, 9, 23, 30

 

Kontakt:

dyrektor artystyczny Lidia Bień

e-mail: lidiabien@gazeta.pl