Wszystkie gwiazdy Wszechświata

Klasyfikacja gwiazd to sposób, w jaki astronomowie grupują gwiazdy według ich cech fizycznych, takich jak temperatura, jasność, masa, promień, skład chemiczny i ewolucja. Klasyfikacja gwiazd pomaga lepiej zrozumieć naturę i historię gwiazd, a także ich wpływ na otaczający je kosmos. Istnieją różne systemy klasyfikacji gwiazd, ale najczęściej używane są dwa: klasyfikacja widmowa Harvarda i klasyfikacja widmowa Yerkesa. Obydwie opierają się na analizie widma światła emitowanego przez gwiazdę, czyli rozkładzie jego intensywności w zależności od długości fali. Widmo światła gwiazdy zależy głównie od jej temperatury, ale także od ciśnienia i składu chemicznego jej atmosfery.

Klasyfikacja widmowa Harvarda dzieli gwiazdy na siedem głównych typów, oznaczonych literami od O do M, w kolejności malejącej temperatury. Każdy typ jest podzielony na 10 podtypów, oznaczonych cyframi od 0 do 9, również w kolejności malejącej temperatury. Na przykład, gwiazda typu A0 jest cieplejsza niż gwiazda typu A9, a gwiazda typu B0 jest cieplejsza niż gwiazda typu A0. Typy widmowe gwiazd mają także związek z ich kolorem, który zmienia się od niebieskiego dla najgorętszych gwiazd do czerwonego dla najchłodniejszych. Klasyfikacja widmowa Harvarda uwzględnia także siłę linii widmowych wodoru, które są silne dla gwiazd typu A, średnie dla typów B i F, i słabe dla typów O, G, K i M.

Klasyfikacja widmowa Yerkesa jest bardziej szczegółowa i uwzględnia także ciśnienie powierzchniowe gwiazdy, które wpływa na szerokość linii widmowych. Klasyfikacja ta dzieli gwiazdy na dziewięć klas jasności, oznaczonych rzymskimi cyframi od 0 do VII, w kolejności malejącej jasności. Klasy te odpowiadają różnym etapom ewolucji gwiazd, od nadolbrzymów po białe karły. Na przykład, gwiazda typu G2 V jest karłem żółtym, takim jak Słońce, a gwiazda typu G2 III jest olbrzymem żółtym, takim jak Arktur.

Ale o tych klasyfikacjach na tym wykładzie ledwo zostanie wspominane. Autor wykładu udowodni Ci, że rzeczy z pozoru trudne są banalne i dodatkowo przedstawi Ci narzędzie do nauki czegokolwiek - co wydaje się trudne. I co najciekawsze zrobi to na bazie jednej ilustracji. Czy to w ogóle jest możliwe? Jeżeli znasz wykłady tego autora to już wiesz, że tak będzie. A jeżeli go nie znasz przyjdź i przekonaj się.