Chór | rekrutacja i opłaty

Terminy oraz miejsce spotkań.

Próby chóru odbywają się w środy, w godz. 18:00 - 19:30, w sali dydaktycznej nr 204 w budynku Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 14. . Szczegółowy terminarz spotkań ustala Dyrektor Artystyczny i Dyrygent Chóru Agnieszka Zawierucha.

Rekrutacja.

Uczestnikiem chóru może zostać każdy student UŚD oraz osoby nie będące studentami, w wieku od 6 - 15 lat, po wcześniejszych przesłuchaniach.

Opłaty.

Za udział w zajęciach chóru obowiązuje płatność semestralna, która dla studentów UŚD wynosi 150 zł, natomiast dla dzieci i młodzieży nie będących studentami wynosi 200 zł. Opłaty uiszcza się semestralnie, przed rozpoczęciem zajęć, na wskazane poniżej konto, z odpowiednim opisem.

Numer konta.

Opłatę prosimy przelać na rachunek Uniwersytetu Śląskiego Dzieci nr 64 1050 1214 1000 0023 4388 1542.

Tytuł przelewu.

Prosimy o umieszczenie w tytule przelewu dopisku zawierającego Imię i Nazwisko Dziecka, jeśli dziecko jest studentem UŚD również grupę do której uczęszcza np. „Odkrywcy”, a także dopisku "Gioia”.

Przykładowo: "Jan Kowalski, Odkrywcy, Gioia".