Agnieszka Storch-Uczciwek

Absolwentka Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W 2009 roku uzyskała stopień nauk o kulturze fizycznej w zakresie fizjoterapii, a w 2012 roku zdała państwowy egzamin specjalizacyjny uzyskując tytuł specjalista fizjoterapii. Na co dzień pełni funkcję kierownika Ośrodka Zdrowia w Katowicach i zajmuje się usprawnianiem pacjentów: z zespołami bólowymi kręgosłupa i stawów obwodowych, a także ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi oraz kardiologicznymi. Systematycznie uczestniczy w sympozjach oraz kursach z zakresu fizjoterapii. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych oraz współautorem broszur dla pacjentów kardiochirurgicznych pt. „Jak żyć po operacji bypassów?”, „Jak żyć po operacji zastawek serca?”. Jest również współautorem książki pt. „Ja i moje serce – zdrowe, chore, operowane”, która w 2009 r została wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Fundację Rehabilitacji Kardiologicznej im. Prof. Rudnickiego, jako znacząca pozycja w edukacji prozdrowotnej. Ponadto współredaguje stronę internetową www.jaimojeserce.eu poświęconą tematyce profilaktyki chorób serca.