Bartosz Socha

Aktor lalkarz, absolwent Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Od 2001 roku aktor Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach, w którym zagrał w wielu spektaklach. Najważniejsze z nich to role tytułowe, m.in. w spektaklu „Ferdynand Wspaniały” czy „Dziadek do orzechów”. Jest również reżyserem i współreżyserem wielu przedstawień oraz współtwórcą Małej Akademii Teatralnej - cyklu spektakli edukacyjnych skierowanych do najmłodszego widza. Na co dzień można zobaczyć pracę Pana Bartosza oglądając reklamy telewizyjne, ponieważ jest animatorem Małego Głoda.