dr Adam Andrysek

doktor nauk humanistycznych związany z Instytutem Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Interesuje się współczesną kinematografią mainstreamową (szczególnie amerykańską), telewizją jakościową, problematyką wirtualnej rzeczywistości oraz wpływem nowych mediów na tradycyjnie pojmowane kino