Dr Agata Daszkowska-Golec

Dr Agata Daszkowska-Golec – genetyk roślin, adiunkt w IBBiOŚ, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowe dr Daszkowskiej-Golec dotyczą wyjaśnienia molekularnych podstaw odpowiedzi roślin na stresy abiotyczne. W badaniach wykorzystuje nowoczesne metody sekwencjonowania transkryptomu w połączeniu z analizami oceniającymi zmiany w fizjologii. Badania naukowe realizuje m.in. w ramach projektu SONATA10 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, gdzie jednocześnie pełni rolę kierownika oraz w ramach międzynarodowego projektu BARISTA (finansowanego przez NCBR w ramach programu ERA-Net SusCrop, H2020), gdzie pełni rolę lidera badań realizowanych w Polsce. Ponadto jest wykonawcą w 3 projektach finansowanych przez NCN. W 2018r. została laureatką Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych i wybitnych naukowców. Jest bardzo zaangażowana w działania popularyzujące naukę, prezentując wyniki badań w czasie takich wydarzeń jak Ogólnopolska Noc Biologów czy Śląski Festiwal Nauki.