dr Aneta Mika, profesor oświaty

– fizyk z wykształcenia i z zamiłowania. Popularyzatorka fizyki, czynny członek Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki, członek Krajowego Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie” – współorganizatorka wielu festiwali. Wieloletni członek zarządu Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego.

Autorka ponad 30 publikacji z dziedziny biofizyki oraz dydaktyki fizyki.

Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Szczecinie (jej specjalność to biofizyka i fizykoterapia) oraz czynnym nauczycielem fizyki i wicedyrektorem XIV Liceum Ogólnokształcącego w Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie.

Z przekonaniem twierdzi, że jej praca to jej największa pasja.