dr Aneta Szczygielska

od 1997 roku pracuje w Pracowni Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Na co dzień prowadzi pokazy eksperymentów fizycznych podczas wykładów z podstaw fizyki dla studentów pierwszego i drugiego roku fizyki oraz innych kierunków ścisłych. Od szesnastu lat czynnie uczestniczy we wrześniowych wykładach z pokazami pt. „Osobliwości Świata Fizyki”, które kierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Prowadzi „Zabawy z fizyką” – pokazy eksperymentów kierowane do przedszkolaków a także laboratoria i wykłady z przyrody i fizyki bogato ilustrowane prostymi doświadczeniami, adresowane do uczniów szkół wszystkich szczebli. Jest współorganizatorem Festynów i Festiwali Fizyki a także wydziałowego „Święta Liczby Pi” i Ogólnopolskiego Konkursu „Fizyka się liczy”. Jest także jednym z organizatorów szkoleń nauczycieli w zakresie fizyki cząstek elementarnych, prowadzonych w laboratorium CERN w Szwajcarii. Laureatka Nagrody im. Krzysztofa Ernsta, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Fizyczne oraz dwóch europejskich nagród przyznawanych przez EIROFORUM za popularyzację fizyki. W wolnym czasie uczy się języka niemieckiego i uczęszcza na zajęcia fitness. Kocha góry i zwierzęta! Uwielbia podróże i jazdę na nartach.