dr Beata Ecler-Nocoń

Dr Beata Ecler-Nocoń jest adiunktem  w Zakładzie Teorii Wychowania UŚ, pasjonatką pedagogiki, mamą Ariany i Kajtka.