dr Bogdan Ogrodnik

dr Bogdan Ogrodnik – przyrodnik, filozof, fizyk… Pracował w katedrze Biofizyki i Biologii Komórki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz przez piętnaście lat w Instytucie filozofii UŚ. W pracy doktorskiej rozwijał filozofię przyrody, co teraz wykorzystuje podczas tworzenia i prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Od kilkunastu lat mocno zaangażowany w pomoc rodzicom (sam żywo zainteresowany tematem jako ojciec dwójki dzieci) i nauczycielom w kwestiach wychowawczych – m.in. jako realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Ukończył szkołę trenerów umiejętności psychospołecznych. Pomysłodawca i współtwórca Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie oraz Pracowni Edukacji Żywej. Obecnie na Śląskim Uniwersytecie Medycznym prowadzi warsztaty dla studentów m.in. z etyki troski. Laureat „Zielonego Czeku” w 2016 roku.