dr Ewa Biłas-Pleszak

Dr Ewa Biłas-Pleszak profesor Uniwersytetu Śląskiego, dyrektorka kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa. Jej naukowe i dydaktyczne zainteresowania dotyczą zagadnień związanych z autoprezentacyjną, wystąpieniami publicznymi, retoryką i erystyką, językowymi uwarunkowaniami negocjacji, czyli komunikacją we wszystkich odsłonach – werbalną, niewerbalną, interpersonalną, medialną, międzykulturowa, retoryczną... Bardzo lubi myśleć o edukacji i sposobach jej przekształcania, szczególnie w kontekście udoskonalania uniwersytetu rozumianego jako wspólnota uczonych i uczących się.