dr hab. Ilona Bednarek

dr hab. Ilona Bednarek – pracuje w Zakładzie Astrofizyki i Kosmologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej ainteresowania naukowe koncentrują się wokół gwiazd neutronowych. Zajmuje się konstrukcją modeli tych gwiazd oraz ich ewolucją.  Wolne chwile przeznacza głównie na czytanie.