Dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat

Dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat, naukowiec, wynalazca, nauczyciel, wizjoner. Fizyk teoretyk z wykształcenia, doktorat ze sztucznego serca, habilitacja z robotyki chirurgicznej, profesor Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi IPS FRK (www.frk.pl), adiunkt w Katedrze Biofizyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Kieruje IPS FRK, na SUM wykłada sztuczne narządy, nowoczesne technologie medyczne i robotics in healthcare. Zaprojektowane przez niego komory wspomagania serca POLVAD ratują od 25 lat pacjentów. Pionier robotyki medycznej oraz metod planowania operacji. Jest ojcem rodziny polskich robotów chirurgicznych Robin Heart. Jest prezydentem International Society for Medical Robotics (WWW.medicalrobots.eu) oraz redaktorem czasopisma Medical Robotics Reports (www.medicalrobticsreports.com). Nawrat jest, twórcą i organizatorem konferencji: BioMedTech Silesia (www.biomedtech.eu), Roboty Medyczne, Warsztaty Chirurgiczne, Konfrontacje (WWW.konfrontacje.info.) Czasem poeta, muzyk (ZAWRATU)