dr hab. Roman Wrzalik, prof. UŚ

Jest specjalistą z zakresu fizyki molekularnej i biofizyki. Zajmuje się głównie zastosowaniem spektroskopii podczerwieni i rozproszenia Ramana do badań własności materii. W swoich badaniach posługuje się również metodami mikroskopowymi, od mikroskopii optycznej do mikroskopii sił atomowych (AFM) i mikroskopii tunelowej (STM). Obecnie pełni funkcję prodziekana na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii.