dr inż. Anna Szeremeta

Dr inż. Anna Szeremeta jest pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła studia fizyki medycznej o specjalności promieniowanie niejonizujące. Jej praca doktorska dotyczyła badania procesów relaksacyjnych zachodzących w wybranych ceramikach o właściwościach ferroelektrycznych. Obecnie tematyka badawcza, którą się zajmuje skupia się na scharakteryzowaniu elektromechanicznych właściwości nowych związków należących do grupy materiałów piezoelektrycznych oraz ferroelektrycznych, znajdujących liczne zastosowania w układach radiotechnicznych, optoelektronice oraz elektrooptyce. Odbyła trzymiesięczny staż krajowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w firmie będącej producentem modułów fotowoltaicznych. Dodatkowo angażuje się w organizację wydarzeń związanych z promowaniem nauk ścisłych w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.