dr Jacek Francikowski

Biolog, doktor w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Popularyzator nauki. Polem jego zainteresowań są fizjologia człowieka i owadów, neurobiologia, etologia, ewolucjonizm, historia i filozofia nauki. Współpracuje z Pałacem Młodzieży w Katowicach, założyciel Akademii Młodych Biologów „Lykeion”. Od 2010 roku organizator Tygodnia Mózgu w Katowicach, a od 2012 współorganizator Ogólnokrajowej Konferencji Arthropod. Współpracownik Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego, w ramach którego organizuje i prowadzi zajęcia dla szkół. Laureat Wyróżnienia JM Rektora UŚ za działalność naukową i społeczną. Czas wolny spędza przy grach planszowych lub na rowerze.