dr Justyna Hanna Budzik

dr Justyna Hanna Budzik – adiunkt w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego. W roku akademickim 2017/18 Fulbright Visiting Lecturer na University of Washington w Seattle, w 2016/17 lektorka języka polskiego w Institut national de langues et civilisations orientales w Paryżu. Zajmuje się edukacją filmową i nauczaniem języka polskiego jako obcego. Prowadzi edukacyjny blog: http://lekcjeofilmie.pl. Działa w Fundacji dla Filmu i Fotografii w Katowicach