Dr Katarzyna Niemczyk

Dr Katarzyna Niemczyk, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się historią średniowieczną, a jej zainteresowania badawcze koncentrują się na dziejach Siedmiogrodu (Transylwanii), Mołdawii i Wołoszczyzny w późnym średniowieczu.