dr Sławomir Wronka

Dr inż. Sławomir Wronka – absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Od 1997r. związany z Instytutem Problemów Jądrowych w Świerku. W 2002 r obronił doktorat z dziedziny fizyki wysokich energii. Od kilku lat zaangażowany w projektowanie i budowę unikalnych urządzeń, głównie akceleratorów i detektorów cząstek, na potrzeby nauki, medycyny i przemysłu.