EKSPERYMENTATORZY

Stowarzyszenie Niezależna Grupa Popularyzatorów Nauki EKSPERYMENTATORZY specjalizuje się w niekonwencjonalnych działaniach promujących dziedziny przyrodnicze. Przekazujemy wiedzę z zakresu chemii, fizyki i biologii, bawiąc, inspirując oraz zadziwiając. Trzon Stowarzyszenia EKSPERYMENTATORZY stanowi zespół entuzjastycznych i młodych, ale doświadczonych i kompetentnych dydaktyków, popularyzatorów i edukatorów.