Joanna Radzik

Joanna Radzik - ukończyła pedagogikę, logopedię i arteterapię.
Na co dzień pracuje w Domu Kultury gdzie organizuje zajęcia w ramach programu RAFT który jest różnorodny i dostosowany do potrzeb i wieku lokalnej społeczności. Prywatnie organizuje zajęcia które przeplatają się między muzycznymi, tanecznymi , plastycznymi poprzez rozwojowe - logopedyczne i wspomagające. Jest osobą pozytywnie nastawioną do życia i ludzi i to przekazuje uczestnikom na swoich zajęciach.