Joanna Stojer-Polańska

Joanna Stojer-Polańska, doktor nauk prawnych, kryminalistyk. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Moja praca magisterska była poświęcona narzędziom zbrodni, praca doktorska dotyczyła oddziaływania mediów na postępowanie karne, czyli tzw. efektu CSI.
Jestem autorką prac dotyczących seriali kryminalnych, artykułów o działaniach sprawców z nietypowym modus operandi i sprawców działających w cyberprzestrzeni, redaktorem książki poświęconej samobójstwom.
Zainteresowania naukowe: medycyna sądowa, profilowanie sprawców zabójstw, samobójstwa, zapobieganie przemocy. Wykładowca akademicki z kryminalistyki, kryminologii, zwalczania przestępczości. Popularyzatorka nauki.
W czasie wolnym lubię jeździć konno z moimi córkami oraz spacerować z naszym psem, labradorem.