Katarzyna Grudniewska

Artystka sztuk wizualnych i pedagożka. Urodzona w Wadowicach, większość swojego życia spędziła w Krakowie, gdzie obecnie pracuje i mieszka. Zajmuje się głównie edukacją artystyczną. Współpracuje z instytucjami kultury, ośrodkami wsparcia dziennego, szkołami, w których pokazuje najmłodszym i trochę starszym, że sztuka nie musi być nudna. W swoich artystycznych działaniach zaczynała od tradycyjnej rzeźby. Obecnie bliższa jest jej szeroko rozumiana tkanina artystyczna. Obroniła tytuł magistra w pracowni prof. Jerzego Fobera na Uniwersytecie Śląskim i podjęła studia doktoranckie na macierzystej uczelni. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską dotyczącą postpamięci w portrecie i realizuje pracę artystyczną, na którą składają się haftowane obiekty.