Marzena Wysocka-Narewska

 Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doradca metodyczny, tłumacz, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa UŚ. Autorka kilkudziesięciu artykułów i 2 monografii z zakresu językoznawstwa stosowanego. Prowadzi badania z fosylizacji języka angielskiego i polskiego, czynników warunkujących zmiany językowe oraz środków zapobiegających regresji języka, a także szeroko-pojętego aspektu różnic indywidualnych osoby ucznia i nauczyciela, takich jak emocje, nauczanie zdalne, klasa post-pandemiczna, teksty poetyckie w nauczaniu języka obcego.

Ponadto, jest fascynatką literatury i sztuki, autorką 5 tomików poezji oraz tekstów piosenek do płyty „Zabawa w samogłoski logorytmicznie”.