mgr Edyta Madej

Trener grupowy, trener umiejętności poznawczych, doradca psychospołeczny, e-dydaktyk, autor programów szkoleniowych w idei blended-learning, projektant szkoleń e-learningowych.

Prowadzi warsztaty z zakresu zarządzania wiedzą, informacją, czasem oraz stresem informacyjnym. Jest ekspertem optymalizacji pracy oraz odnajdywania równowagi między pracą zawodową a życiem osobistym. Tworzy autorskie, dedykowane i personalizowane szkolenia e-learningowe i blended-learningowe.

Jest twórcą specjalistycznych materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w postaci prezentacji multimedialnych, filmów animowanych, Pigułek Wiedzy realizowanych na zamówienia przedsiębiorstw. Współpracuje jako konsultant w zakresie zarządzania zasobami wiedzy z zastosowaniem nowych technologii, a także metodologii Pigułek Wiedzy.

Od 2006 roku przeprowadziła około 5 tysięcy godzin warsztatów w zakresie: efektywnego uczenia i nauczania, zarządzania treścią edukacyjną, prezentacji materiałów i treści edukacyjnych i szkoleniowych, wykorzystania nowych technologii w edukacji, kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów z grupami. Prowadziła zajęcia zarówno dla dzieci i młodzieży, studentów, doktorantów, jak i menedżerów firm, kadry kierowniczej w Ministerstwie Obrony Narodowej, działów administracji, towarzystw ubezpieczeniowych.

Piastowała stanowisko superwizora i twórcy programowego w ogólnopolskiej firmie edukacyjnej. Prowadziła zajęcia w ramach projektu Uniwersytetu Dzieci o tematyce Map Myśli.

Jest zwolenniczką jak najefektywniejszego połączenia zasobów tradycyjnych szkoleń z rozwiązaniami on-line. Od 2012 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Pracuje jako trener w SILLEO.