mgr Janina Pawlik

Wieloletni pracownik Pracowni Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Na co dzień wspiera wykładowców doświadczalną ilustrację praw fizycznych podczas wykładów z podstaw fizyki. Jest jednym z organizatorów wrześniowych wykładów z pokazami pt. „Osobliwości Świata Fizyki”, kierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Prowadzi także pokazy ciekawych eksperymentów dla przedszkolaków oraz wykłady z przyrody i fizyki adresowane do uczniów szkół wszystkich szczebli. Jest współorganizatorem Festynów i Festiwali Fizyki, wydziałowego „Święta Liczby Pi” oraz Ogólnopolskiego Konkursu „Fizyka się liczy”. Prowadzi zajęcia z metodyki nauczania fizyki dla nauczycieli – studentów podyplomowych. Ponadto czynnie uczestniczy w organizacji szkoleń nauczycieli w zakresie fizyki cząstek elementarnych, prowadzonych w laboratorium CERN w Szwajcarii. Laureatka Nagrody im. Krzysztofa Ernsta przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Fizyczne za popularyzację fizyki. W czasie wolnym świetnie gotuje. Uwielbia podróże.