mgr Karolina Kołodziejczyk

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Fizyka, specjalność: Nauczycielska fizyka z chemią. Obecnie doktorantka Instytutu Fizyki prowadząca badania nad stabilnością fizyczną popularnych leków otrzymywanych w formie amorficznej. Prywatnie - fanka starego rocka i sportu - od piłki nożnej, przez squash’a po jazdę na rowerze.