Prof. dr hab. Aleksandra Skrzypietz

Profesor doktor habilitowany Aleksandra Skrzypietz zajmuje się między innymi życiem codziennym i obyczajami dworów królewskich w epoce nowożytnej (XVI-XVIII wiek). Stara się popularyzować historię. Jest autorką książek o codzienności na dworach królewskich, a także biografii (opowieści o życiu) dwóch księżniczek i dwóch książąt. Stara się w nich pokazać nie tylko czym różniło się prawdziwe życie królewskich dzieci od naszych wyobrażeń na ten temat. Podobnie jak w naszym życiu jest w tej opowieści wiele radości i wiele smutku, są zabawy i przygody, choroby i przykrości. Jakub Sobieski (Poznań 2015); Królowa Margot. Ostatnia perła Walezjuszów (Warszawa 2016); Franciszek Ludwik, książę de Conti – „Obrany król Polski”: Saga rodu Kondeuszów (Katowice 2019); Z Oławy na angielski tron. Maria Klementyna Sobieska (Oława 2023).